Detur facebook
Boka på telefon

08-723 46 00


support

Måndag - Fredag
08:00-20:00 

Lördag & Söndag
09:00-18:00 


Allt om flyget

BAGAGE


Handbagage

För information kring bagagevikt, övervikt samt bagagets storlek vänligen läs mer under respektive flygbolag här.

Exempel på innehåll som inte ska checkas in utan tas med i handbagaget är bärbara datorer, kameror och andra värdesaker. Utöver handbagaget får passagerare ta med ett personligt föremål (handväska, ett paraply eller en påse innehållande t.ex taxfreevaror). Enligt reglerna får i handbagaget medtagas vätskor, krämer, geléer och sprayer i behållare som rymmer max 100 ml (1 dl). Dessa skall placeras i en genomskinlig enliters plastpåse som skall vara återförslutningsbar. En enliterspåse per passagerare med boardingkort. Mediciner, barnmat och vätska som ingår i särskild diet får medtagas ombord. För receptbelagda mediciner ska du medtaga ett skriftligt läkarintyg på engelska. Vassa föremål, t ex saxar, ska packas i resväskan som checkas in. 

Incheckat bagage

För information kring bagagevikt, övervikt samt bagagets storlek vänligen läs mer under respektive flygbolag här.

Det incheckade bagaget ska packas på ett sätt som gör att den tål normal bagagehantering och resenären ansvarar själv för att det incheckade bagaget är packat så att innehållet inte blir skadat. Bagaget ska tåla belastning som uppstår vid på- och avlastning av bagage på flyget samt då det kommer i kontakt med annat bagage.

Incheckat bagage som innehåller flaskor och liknande ställer resenären kan bli ersättningsskyldig vid eventuell nedsmutsning av övrigt bagage som antingen tillhör andra resenärer eller flygbolaget. Eventuell övervikt betalas direkt vid incheckningen.

Incheckat bagage ska heller inte innehålla
*Värdefulla artiklar som tex pengar, smycken/ädelstenar, datautrustning, spelkonsoler, foto-/videokamera, mobiltelefon, klockor, högtalare eller annan elektronik
*Ömtåliga föremål (dock inte begränsat till glas/flaskor)
*Ömtåliga matvaror (tex fryst eller kyld mat eller annan mat som kan läcka eller bli dålig)
*Glasögon/solglasögon
*Nycklar
*Arbetsdokument
*Id-papper
*Medicin och medicinska intyg
*Av säkerhetsskäl är farligt gods förbjudet att medföra ombord eller i incheckat bagage. Det som klassas som farligt gods är tex vapen av olika slag, komprimerade gaser, frätande och brännbara ämnen, målarfärg, fyrverkerier samt gifter och substanser som innehåller bakterier eller virus.

Specialbagage
Föremål som golfbagar, cyklar, surfingbrädor och kite-utrustning ska inte checkas in som vanligt bagage. För transport av sådana föremål tas en extra avgift ut. Detta bokas före avresan. OBS dessa föremål ska packas separat, max en artikel per kolli. Maxvikten på golfbag och skidutrustning är 15 kg. Om vikten överstiger detta tillkommer avgift för övervikt. 

Barnvagnar, rullatorer och rullstolar (ej elektriska) måste checkas in, men räknas inte som bagage och checkas därför in som specialbagage oftast utan extra kostnad.

Skadat/försenat bagage  
Vänligen kontrollera alltid bagaget för eventuellt uppkomna skador innan du lämnar flygplatsen. Vi rekommenderar speciell försäkring för specialbagage såsom sportutrusning, barnvagnar, rullstolar etc. då ersättningen för skadat specialgods inte alltid täcker hela värdet av godset. 

Om bagaget kommer på avvägar eller skadas under flygtransporten måste du omedelbart efter landning, innan du passerar tullen, kontakta flygbolaget eller bagageservice på flygplatsen för att göra en skadeanmälan (s k PIR -rapport) som ska användas i kontakt med försäkringsbolag och flygbolag. PIR-rapporten kan inte göras i efterhand. Spara även boardingkort, bagagetaggar (de streckkodslappar som fästs på väskan vid incheckningen eller det kvitto du får på det inlämnade bagaget) och biljett, vilka behövs då du ska göra din anmälan. Lossnade remmar och handtag som inte tålt normal bagagehantering ersätts oftast inte. 

Ersättning för skadat eller bortkommet bagaget är begränsad. Skadat bagage måste reklameras inom sju dagar och försenat/förkommet bagage ska meddelas Detur eller flygbolaget så snart som möjligt för att underlätta eftersökningen dock senast 21 dagar efter hemkomst. För mer information klicka här. Packar du särskilt värdefulla föremål i bagaget ska detta deklareras vid incheckningen. Skadade eller förlorade värdeföremål ersätts i regel inte om inte särskild förklaring meddelats vid incheckningen. Vid deklaration ska värdeföremålet uppvisas. Kvitto på värdeföremålet ska också kunna uppvisas vid incheckningen. Flygbolagen förbehåller sig rätten att neka incheckning av värdeföremål. 

Regler beträffande flygbolags skadeståndsansvar för passagerare och deras bagage i enlighet med Montrealkonventionen.

Till Montrealkonventionen

GOOGLE REMARKETING CODE