detur facebook
Boka på telefon

08-723 46 00


Måndag - Fredag
08:00-20:00 

Lördag & Söndag
09:00-18:00 


Resevillkor

Resevillkor

 

2 BETALNING AV PRISET FÖR RESAN 

2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.1.1 Slutbetalning för resan skall vara Detur tillhanda senast 21 dagar före avresa, om inte annat särskilt angivits. Vid bokning med mindre än 21 dagar kvar till avresa skall hela beloppet erläggas vid beställning. För golfresor gäller särskilda villkor, se 13.1 och 13.2. Vid gruppresor bokade hos vår gruppavdelning gäller slutbetalning 40 dagar före avresan. Fullgjord betalning skall kunna styrkas. Har inte full betalning skett senast 21 dagar före avresedagen äger Detur rätt att betrakta avtalet som annullerat och tillgodoräkna sig en avbokningskostnad enligt allmänna villkor (3.1–3.1.4). Påminnelse om betalning skickas inte ut. 

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat överenskommits. 

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt. 

2.3.1 Anmälningsavgiften är 500 SEK per person för charterresor. För grupper är anmälningsavgifter 1000 SEK per person, om inte annat avtalats. För golfresor gäller särskilda villkor, se 13.1 - 13.2. Anmälningsavgiften skall vara Detur tillhanda senast sju dagar efter beställning. Anmälningsavgiften är en delbetalning av resans totalpris.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt. 

2.5 Önskar resenären avbeställningsskydd, skall detta anmälas vid beställning av resan och går inte att läggas till i efterhand. Avbeställningsskyddet kostar 250 SEK per vuxen och 125 SEK för barn upp till 12 år. Avbeställningsskyddet betalas tillsammans med anmälningsavgiften. Avbeställningsskyddet kan ej avbokas efter att anmälningsavgiften är erlagd. Kostnad för avbeställningsskydd återbetalas ej vid avbokning.Avbeställningsskydd går ej att köpa till vid bokning av resa med reguljärflyg, golfresor eller gruppresor med golf.