Boka på telefon

08-723 46 00


support

Måndag - Fredag
08:00-20:00 

Lördag & Söndag
09:00-18:00 


På ditt resmål

På ditt resmål


Förseningar
Förseningar kan ibland uppstå och de orsakas vanligtvis av trängsel i luftrummet, väderförhållanden, tekniska problem osv. Tänk på att ha minst 2,5 timmar mellan flyg och vidareförbindelse (som bör vara ombokningsbar). Vid försening ges inte ersättning för kostnader som t ex förlorad semesterdag, förlorad inkomst, missade anslutningar, utgifter för taxi eller telefonsamtal till anhöriga. En reseförsäkring kan i vissa fall täcka dessa utgifter. Se över ditt reseskydd! Försening som överstiger åtta timmar vid ankomst till resmålet ersätts med en dagsandel av resans grundpris (minus eventuella rabatter). Ytterligare en dagsandel utbetalas efter 32 timmar.Vid förseningar måste du förhålla dig till den information som du får av flygbolaget eller flygbolagets representant. Detur har ingen egen representant på flygplatserna i Sverige.

GOOGLE REMARKETING CODE