detur facebook
Boka på telefon

08-723 46 00


Måndag - Fredag
08:00-20:00 

Lördag & Söndag
09:00-18:00 


Allt om flyget

Allt om flyget


Funktionshinder

Det finns internationella säkerhetsregler för hur många funktionshindrade som kan resa med samma flyg. Som resenär är det därför viktigt att du informerar oss om ditt funktionshinder. Ombord räknas en passagerare som funktionshindrad om denne inte kan ta sig till en nödutgång snabbt och utan hjälp, även om man har med sig egen assistans. Har du ett funktionshinder som innebär att du behöver assistans på flygplatsen är det viktigt att du informerar Detur om detta redan vid bokningstillfället. Bokar du din resa själv via detur.se, vänligen kontakta oss på telefon 08- 723 46 00 så snart som möjligt efter bokning för att informera om detta. Vi har då möjlighet att begära assistans åt dig för att underlätta för er på flygplatsen. Eventuell assistans som inte informerats om i förväg kan inte garanteras. Detta gäller även dig med funktionshinder som helt eller delvis klarar dig själv både vid ombordstigning och avstigning, och dig som har med dig egen ledsagare. 

Säkerhetsreglerna bestämmer vilken plats du som funktionshindrad får ombord på flyget. Det är inte tillåtet att sitta vid nödutgång. Passagerare som är i behov av att förflytta sig under flygresan måste ha ett resesällskap som kan hjälpa till med detta under flygningen. Reser du med egen rullstol, lämnas denna vid incheckningen och alla som beställt assistans med rullstol får det från incheckningen till flyget. Personalen på respektive flygplats hjälper till vid ombord- och avstigning. 

Elektriska rullstolar På grund av vikt- och platsbegränsning kan flygbolagen enbart ta med ett begränsat antal elektriska rullstolar per flygning. Kontakta Detur för att reservera plats och uppge modell, vikt och mått. Våtcellbatterier måste skickas som frakt. Litiumbatterier accepteras inte. Rullstolen måste vara utrustad med torrcell eller gelébatteri samt att: - Batteriet måste vara ordentligt fastsatt i rullstolen. - Batteriet ska vara frånkopplat och isolerat för att inte riskera kortslutning. 

Syrgas Ange vid bokning om du använder syrgasutrustning. Har du egen syrgasutrustning ska du tala om vilken slags utrustning du har. Är du inte beroende av syrgas under hela resan, behöver du inte ta med egna tuber i kabinen. Syrgastub för akut bruk finns ombord. Tuberna kan fraktas som handbagage så länge de inte överstiger de angivna måtten eller väger mer än 5 kg. 

Hörselnedsättning Berätta för kabinpersonalen vid ombordstigningen att du har hörselnedsättning eftersom de då kan ge individuell information. Vid varje sittplats i flygplanet finns en beskrivning av säkerhetsrutinerna. Beskrivningen informerar om säkerheten ombord med illustrationer och symboler. 

Synnedsättning Det är viktigt att du vid ombordstigningen talar om för kabinpersonalen att du har nedsatt syn eftersom säkerhetsinformationen från besättningen ska uppfattas av alla resenärer. Den som exempelvis är synskadad får individuell instruktion under resans gång. Vid varje sittplats i flygplanet ska det finnas en beskrivning av säkerhetsrutinerna. Varje flygplan bör vara utrustat med information om säkerhetsrutinerna i blindskrift. 

Läkemedel Dessa ska alltid packas i handbagaget som du har med dig i flygplanskabinen. Incheckat bagage kan förstöras eller förloras under vägen och förseningar kan uppstå. Mediciner i flytande form ska visas upp när du passerar säkerhetskontrollen.