detur facebook
Boka på telefon

08-723 46 00


Måndag - Fredag
08:00-20:00 

Lördag & Söndag
09:00-18:00 


Resevillkor

Resevillkor


13. GOLFRESOR

13.1 Privatresor golf. Vid bokning av golfresa ska handpenningen betalas enligt 2.3.1. Slutbetalning av resans pris inklusive starttider ska vara Detur tillhanda senast 40 dagar före avresa, för golfresor till Gran Canaria 60 dagar före avresa. Resenären har rätt att avbeställa enligt följande: 

13.1.1 Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före avresan, 60 dagar före för Gran Canaria, ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad. 

13.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 22 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris samt kostnaden för starttider. 

13.1.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 15 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, samt kostnaden för starttider. 

13.1.4 Sker avbeställningen inom 14 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris, samt kostnaden för starttider.

13.1.5 Avbeställningsskydd kan inte tecknas för golfbokningar. Detur förbehåller sig rätten att ta bort avbeställningsskydd från bokningar, även om dessa är betalda. 

13.1 Gruppresor golf (8 personer och däröver) Vid bokning av golfresa ska handpenningen betalas enligt 2.3.1. Utöver handpenningen ska även kostnaden för starttider inbetalas tillsammans med handpenningen om detta framgår av avtalet. Datum för slutbetalning och avbokningsregler för gruppresor med golf kommer att meddelas grupper vid bokningstillfället.