Boka på telefon

08-723 46 00


support

Måndag - Fredag
08:00-20:00 

Lördag & Söndag
09:00-18:00 


Inför resan

Inför resan


Katalog- och tryckfel
Den beskrivning av hotell och resmål som finns i katalogen baseras på de förhållanden som existerade då katalogen trycktes. Vi reserverar oss för eventuella förändringar som skett senare och även för eventuella fel i katalog, prislista, internet och annat reklammaterial. För ändringar, uppdateringar och justeringar av katalogtexterna hänvisar vi till vår hemsida, www.detur.se. Alla prisindikationer som anges i våra tryckta kataloger och reklammaterial var aktuellt vid färdigställandet och produktion. Detur reserverar sig för slutförsäljning och eventuella fel och tryckfel, liksom för prisändringar och ändringar som uppkommit efter färdigställandet av materialet. När Detur nämner restips på resmål samt nämner tredjeparts näringsidkare och/eller organisationer mfl. på resmål, vilka inte inkluderas i Deturs program eller produkter, sker detta endast i rent informationssyfte i vårt reklammaterial. Det bör ej ses som varken en rekommendation eller garanti och Detur tar inget ansvar för kvalitet, genomförande eller leverans mm för dessa restips.

GOOGLE REMARKETING CODE