Detur facebook
Boka på telefon

08-723 46 00


support

Måndag - Fredag
08:00-20:00 

Lördag & Söndag
09:00-18:00 


Inför resan

Inför resan


Pass och visum
Pass krävs av alla resenärer, även barn under två år. Kontrollera att passet är helt och har lediga sidor för ankomst- och avresestämplar. Barn som står i samma pass som en förälder måste resa tillsammans med denna förälder. OBS! Främlingspass räknas inte som svenskt pass. Det är vanligt att många hotell begär att få passet för att registrera sina gäster. Man får tillbaka passet dagen efter. Det är ditt eget ansvar att se till att du får tillbaka det i god tid före hemresan.

Egypten: Alla resenärer ska uppvisa giltigt pass vid inresa. Passet ska vara giltigt minst sex månader efter hemkomst. Ett turistvisum krävs för resor till Egypten och finns att köpa som ett tillägg vid bokning av din resa. Detta turistvisum gäller endast nordiska medborgare (Sverige, Norge, Danmark och Finland). Kostnaden för detta är 250 SEK/person. Resenärer som köper visum via Detur erhåller detta, av Deturs representant på flygplatsen i Hurghada/Sharm el Sheikh. Visumet delas ut före passkontrollen och klistras in som ett frimärke i passet. Andra nationaliteter (inklusive Island) söker visum via Egyptiska ambassaden, tel. 08-459 98 60. Är man inte nordisk medborgare kan det ta lite tid att söka visum, så tänk på att vara ute i god tid! 
För Nordiska medborgare som flyger med direktflyg till Sharm el Sheikh kan det räcka med ett ”Endast Sinai Visum” (gäller endast för Sharm el Sheikh). Med detta visum kan man inte lämna Sharm el Sheikh. Vill man följa med på någon utflykt utanför staden, t.ex. till Luxor, Kairo, ut i öknen  eller dyka kring Ras Mohammeds nationalpark måste man ha ett vanligt turistvisum. Det samma gäller om man blir sjuk och måste lämna orten eller av någon anledning ta ett reguljärflyg ifrån Kairo.


Turkiet: Fr.o.m. 1 januari 2015 måste passet ha en giltighet på minst 150 dagar ( minst 5 månader) vid utresa från Turkiet. Det svenska Generalkonsulatet i Turkiet råder besökare att före avresa se till att passet är giltigt minst 150 dagar vid utresa. De rosa provisoriska passen, utfärdade i Sverige, gäller för inresa i Turkiet utan visering. 
OBS! Provisoriska pass i A4-format, vilka utfärdas av svenska myndigheter utanför Sverige samt ibland av passmyndigheter vid t.ex. flygplatser i Sverige, är inte giltiga för inresa i Turkiet, varken med eller utan visering. De gäller dock för utresa ur Turkiet (utfärdade av ambassaden i Ankara eller generalkonsulatet i Istanbul) och vid transit från annat land.

Visum till Turkiet: Visum krävs inte för svenska medborgare vid resa kortare tid än tre månader. Norska medborgare behöver däremot visum till Turkiet. Visum kan ibland krävas för utländska medborgare bosatta i Sverige. För mer detaljerad information, vänligen kontakta Turkiska ambassaden.  

 

Grekland och Spanien: Passet ska vara giltigt under hela vistelsen i landet. Körkort och svenska legitimationer är inte nationella ID kort och kan alltså inte användas istället för pass. Svenska körkort räknas inte som giltig identitetshandling i EU. Anledningen är att det saknar uppgifter om ditt medborgarskap. Körkort räknas därför inte heller som giltigt resedokument inom EU. De svenska ID-handlingar som är giltiga inom EU är pass och det nationella ID-kort som Polisen utfärdar. De fungerar som giltiga resedokument för resa inom Schengenområdet. För att resa ut ur Schengen behöver du ett pass. Det händer att körkort ibland ändå godtas som id-handling men det finns alltså ingen garanti för detta. Läs mer om skillnad mellan nationell ID och vanligt ID hos regeringen och polisen

 

Tunisien: För närvarande ska passet vara giltigt 3 månader efter hemresan. Då dessa regler snabbt kan komma att ändras och då Tunisien inte är medlemmar i vare sig EU eller Schengen, är dock Deturs rekommendation att passet bör vara giltigt minst sex månader efter hemkomst. Tunisiska medborgare med dubbelt medborgarskap rekommenderas att resa in med sitt Tunisiska pass. Barn till tunisiska medborgare måste ha ett tunisiskt pass (vid resa till Tunisien), även om barnet är fött i Sverige och har ett svenskt pass.

Från och med 1 oktober 2014 tillämpar Tunisien en skattestämpel för alla utresande. Denna skatt ska betalas av varje enskild resenär vid utresa från Tunisien. Kostnaden är totalt 30 tunisiska dinar per person (ca 120 sek). Vid betalning av avgiften kommer en stämpel på betald skatt att införas i passet som sedan ska uppvisas vid passkontrollen. Avgiften betalas kontant på plats och kan bara betalas med tunisiska dinarer. Avgiften är gällande för alla icke tunisiska medborgare. Tunisiska medborgare som reser med tunisiskt pass behöver inte betala denna skatt. Skattestämpeln går att köpa på alla flygplatser, hamnar och övriga gränskontroller eller på lokala skattekontor. För våra resenärer går det bra att köpa detta på flygplatsen i samband med hemresan. Detta görs antingen före eller efter incheckningen av bagage, men ska göras före passkontrollen.

 


Vi reserverar oss för eventuella ändringar i visum/passreglerna som inte kommit oss tillhanda. Råder det tvivel på pass eller visumet ska alltid ambassad kontaktas för information om vad som gäller. Reglerna gäller för turistresa för innehavare av svenskt pass. Andra regler kan gälla för innehavare av pass från andra länder, längre resor samt vid affärsresor. För mer detaljerad information, vänligen kontakta respektive ambassad

Turkiets Ambassad: http://stokholm.be.mfa.gov.tr/Default.aspx

Greklands Ambassad: http://www.mfa.gr/sweden/en/

Tunisiens Ambassad: Narvavägen 32, 115 22 Stockholm. Tel: 08-545 855, 20-22 Fax: 08-662 19 75

Egyptens Ambassad: Standvägen 35, 104 40 Stockholm. Tel 08-459 98 60

Spaniens Ambassad: Djurgårdsvägen 21, 115 21 Stockholm. Tel 08-522 808 00

 

GOOGLE REMARKETING CODE