detur facebook
Boka på telefon

08-723 46 00


Måndag - Fredag
08:00-20:00 

Lördag & Söndag
09:00-18:00 


Resevillkor

Resevillkor

 

8 REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE

8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

8.1.1 Eventuella klagomål på resan måste omgående framföras under vistelsen till Deturs personal på resmålet. Om eventuell rättelse inte kan ske på resmålet och återbetalning blir aktuell, räknas detta från den dagen klagomålet framfördes till den dag felet avhjälptes. I det fall ett klagomål på resan/boendet inte kunnat åtgärdas på resmålet ska detta reklameras till Detur skriftligen. Reklamation avfattas skriftligen och ska vara Detur till handa senast två månader efter hemkomsten. Adress: Detur Kundservice, Box 24074, 104 50 Stockholm, eller på www.detur.se under "Efter resan”. 

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

8.3 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.