Detur facebook
Boka på telefon

08-723 46 00


support

Måndag - Fredag
08:00-20:00 

Lördag & Söndag
09:00-18:00 


Efter resan

Efter resan


Reklamationer


Deturs mål är att eventuella problem under resan skall lösas redan på resmålet, samt inom en rimlig tid. Det är därför viktigt att man meddelar eventuella fel eller brister till vår personal på resmålen så snart dessa upptäcks. På så vis har vi möjlighet att lösa problemen redan på resmålet och ni kan fortsatt njuta av er resa. Vi som researrangör måste få möjligheten att rätta till fel och brister redan under resan och därför måste man kontakta personalen redan på plats. Om vi inte kunnat hjälpa till på resmålet finns möjlighet att reklamera resan efter hemkomst.  Använd gärna Deturs formulär nedan för reklamation och bifoga eventuella handlingar, bilder mm till reklamationen. En reklamation ska vara Detur tillhanda senast två månader efter hemkomst. 

För bagagereklamationer vänligen kontakta Detur på 08-723 46 00 eller kundservice@detur.se

Dina uppgifter
 • Efternamn
  :
 • Förnamn
  :
 • E-post
  :
 • Telefon
  :
 • Telefon arbete/dagtid
  :
Uppgifter om resan
 • Bokningsnummer
  :
 • Resmål
  :
 • Hotell
  :
 • Utresedatum
  : / /
Reklamation (redogör händelseförloppet och varför du kräver ersättning).
Klagade du till reseledningen på plats? Om ja, vilket datum?
 • / /
Om klagomål framfördes på plats, vilka åtgärder vidtogs?
GOOGLE REMARKETING CODE