detur facebook
Boka på telefon

08-723 46 00


Måndag - Fredag
08:00-20:00 

Lördag & Söndag
09:00-18:00 


Resevillkor

Resevillkor

 

9 RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar

9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

9.1.2 Resenärer som av någon anledning helt eller delvis inte utnyttjar bokad resa eller inte infinner sig i tid för flygets avgång bryter sitt reseavtal. Någon återbetalning av outnyttjad resa sker ej.

9.1.3 Endast flyg Resenärer som köpt "Endast Flyg" eller reser på egen hand är skyldiga att kontakta Detur vid ankomsten till resmålet för kontaktuppgifter. Enligt Deturs instruktioner skall arrangören kontaktas senast 24 timmar innan angiven återresetid för kontroll av uppgifter om hemresan. De allmänna och särskilda resevillkoren gäller också i tillämpliga delar vid köp av endast flygresa

9.2 Resenärens ansvar för skada

9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3 Resenären ansvarar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.

9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.3.4 För resan är de allmänna samt särskilda resevillkoren gällande. Alla resenärer uppmanas också ta det av avsnittet ”reseinformation” som finns att läsa på detur.se. Dessa punkter är en del av resevillkoren. Har du ej tillgång till internet kan dessa beställas per telefon eller hämtas hos din resebyrå.

9.3.5 Reseförsäkring är inte inkluderad i priset. Det är viktigt att ha ett fullgott skydd när man befinner sig utomlands. Det är ditt eget ansvar att se över ditt reseskydd före avresa. Många hemförsäkringars och kreditkorts reseförsäkringar är inte heltäckande. Detur ansvarar inte för kostnader som uppstår om reseförsäkring saknas. För gravida gäller speciella försäkringsvillkor. Försäkringskassans blankett E111 gäller bara resor inom EU. Du bör före avresa se till att din reseförsäkring täcker sjukvård, mediciner och eventuell sjuktransport från resmålet till hemlandet. Vi rekommenderar också att du ser till att din reseförsäkring täcker förlorade semesterdagar vid sjukdoms- eller olycksfall samt bagageförseningar och andra oväntade händelser.

9.4 Avvikande från arrangemanget

9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

Kontaktuppgifter till alla våra resmål finns på detur.se samt i ”Viktig information” som skickas ut tillsammans med biljetten.