detur facebook
Boka på telefon

08-723 46 00


Måndag - Fredag
08:00-20:00 

Lördag & Söndag
09:00-18:00 


Resevillkor

Resevillkor

 

3 RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande: 

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 22 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad. 

3.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften. 

3.1.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 7 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften. 

3.1.4 Sker avbeställningen inom 7 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris. 

3.2 För avbeställning av golfresor gäller särskilda villkor. se 13.1 - 13.2

3.3 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan enligt 3.3.1 – 3.3.4. Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd. Vid avbeställning enligt punkt 3.3 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsskyddet. 

3.3.1 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/ maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.4 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan. 

3.3.2 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden. 

3.3.3 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.3.1 eller 3.3.2 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap. 

3.4 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.3.1–3.3.3 erhåller inkvartering av samma standard som enligt avtalet. Detur förbehåller sig dock rätten att begränsa detta till att gälla inkvartering där enkelrumstillägget inte överskrider 2 500 SEK/vecka. I de fall enkelrumstillägget överskrider detta belopp ska kvarvarande resenär erlägga mellanskillnaden. Har du inte köpt avbeställningsskydd och den eller de som du bokat gemensam inkvartering med avbokar sin resa måste du räkna med att betala ett enkelrumstillägg/tombäddstillägg för att ha kvar bokad inkvartering. Tillägget för att bo ensam varierar från hotell till hotell. 

3.5 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. I händelse som beskrivs ovan skall händelse kunna styrkas skriftligen av exempelvis berörd myndighet, läkare eller försäkringsbolag. En förutsättning för detta är dock att resenären tecknat separat avbeställningsskydd med Detur i samband med bokningen av resan, gäller max sex personer på samma bokning (för specialarrangemang och förbokade aktiviteter som t.ex golf gäller separata avbokningsregler). Senast sju dagar efter avbeställningen skall godkänt intyg vara Detur tillhanda. Intygen skall innehålla alla för avbokningen relevanta uppgifter såsom: 

a) Läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalat researrangemang. 

b) Diagnos.

c) Dag för första behandling/undersökning. 

d) Datum för eventuell behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa. 

Avbeställningsskyddet gäller enbart resans pris, inte heller eventuella uppkomna kostnader i samband med kreditköp och dylikt. Expeditionsavgift 200:–, plus avbeställningsskydd, återbetalas ej vid avbokning. Avbeställning skall ske omgående till Detur på tel. 08-723 46 00 eller e-post: info@detur.se alternativt till den resebyrå som bokat resan om inte annat meddelats. 

3.6 Efter avbeställning återbetala belopp som resenären har tillgodo utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen. Återbetalning när hela resans prisbetalats med kort går tillbaka till samma kort som använts vid betalningen, i annat fall sker återbetalning till huvudresenären. Utbetalning sker först efter att Detur mottagit samtliga godkända intyg. 

3.7 Om avbeställningsskydd har tecknats av samtliga på bokningen gäller att resan kan ombokas avgiftsfritt oavsett anledning en gång fram till 30 dagar före avresa. Gäller ej enskilda personer på bokningen. Den nya resan ska vara bokningsbar på internet eller hos en säljare och inte vara rabatterad, ospecificerad eller ett billigare alternativ. Fri ombokning gäller ej eventuella förbokade aktiviteter (golfpaket och dylikt) och specialarrangemang på resmålet.

3.8 Avbeställning för specialarrangemang eller gruppbokningar:
 Nedanstående regler för avbeställning gäller för grupper med fler än 20 deltagare.
- Avbeställning skall göras skriftligt av kontakt personen.
- Beställaren har rätt att utan kostnad avbeställa 100 % av bokade platser senast 4 månader innan avresa.
- Vid avbeställning som sker 4 till 2 månader innan avresa utgår en avbokningskostnad på 1000 kr per resenär.
- Vid avbeställning som sker mindre än 2, men mer än 40 dagar innan avresa är avbokningskostnaden 50 % av resans totalpris per person, per  avbokad resenär.
- Vid avbeställning som sker vid 40 dagar eller mindre kvar till avresa är avbokningskostnaden 100 %.