Boka på telefon

08-723 46 00


support

Måndag - Fredag
08:00-20:00 

Lördag & Söndag
09:00-18:00 


Efter resan

Efter resan


Skadat, försenat eller förlorat bagage

Om ditt bagage kommer på avvägar eller skadas under flygningen måste du redan på flygplatsen göra en så kallad PIR-rapport (Property Irregularity Report). Kontakta flygbolaget eller Deturs representant för anvisningar om hur du skall gå tillväga. Se till att du får PIR-rapporten i original, tillsammans med bagagetagg (streckkoden/kvittot på det incheckade bagaget) då dessa krävs som underlag vid eventuell ersättning enligt flygbolagets regler. Du ska också bifoga boardingkort, bild på skadat bagage samt kvitto på väskan eller ett värderingsintyg. Ersättning för skadat eller bortkommet bagaget är begränsad. Skadat bagage måste reklameras skriftligen inom sju dagar och försenat/förkommet bagage ska meddelas Detur så snart som möjligt för att underlätta eftersökningen dock senast 21 dagar efter hemkomst. 


Skadeståndsansvar: Montrealkonventionen reglerar och eventuellt begränsar transportörens/flygbolagens skadeståndsansvar för dödsfall eller skada, för bagage som förstörts, förlorats eller skadats och för förseningar.

I bagageärenden vänligen kontakta kundservice@detur.se

GOOGLE REMARKETING CODE